Till arkiven
Hem Portfolio Om oss Kontakt Hjälp

TT Nyhetsbyrån - Byline

Så här använder du vår bild-byline

TT följer SFF:s riktlinjer för namnangivelse vid användning av bilder. För oss som bildleverantör samt för våra anslutna fotografer är det viktigt att det tydligt framgår vem som upphovsman och leverantör av bilden. 

Namnangivelse/bildbylinen ska innehålla fotografnamn, bildleverantör samt eventuell underleverantör, till exempel:

Foto: Anders Wiklund/TT
Foto: Alan Smith/Reuters/TT
Foto: Helena Blomqvist/Bildhuset/TT

  • Vid användning av bild ska fotografens namn alltid anges – OM det INTE är praktiskt eller tekniskt omöjligt.
  • Vid användning av bild ska fotografens namn alltid anges - om fotografen inte givit sitt samtyckte till att avstå namnangivelse.
  • Inga ändringar får göras i bilden utan fotografens tillstånd. Det gäller beskärningar, retuscher, digital manipulering eller andra ändringar.